Novinka

PROVÁZENÍ TRAUMATEM

Laura van Dernoot Lipsky
s Connie Burkovou

Průvodce péčí o sebe při péči o druhé

Jak si udržet jas­nost mysli a moudrost tváří v tvář utrpení?

Laura van Dernoot Lipsky sestavila kompas pro ty, kteří řeší traumatizující situace, či pomáhají traumatizovaným lidem – ať už proto, že to patří k jejich profesi, nebo je to součást jejich osobního života.

Kniha ukazuje, jak rozvinout kvalitu všímavé přítomnosti a udržet si odstup od zahlcení a pocitu, že nemůžeme udělat nikdy dost.

Kéž na své cestě najdeme nejhlubší uvědomění své role v síti života. 

Kéž se dobře staráme o sebe i ostatní. 

Kéž si pamatujeme, že naše odvaha na této stezce spočívá ve způsobu, jakým děláme kaž­dý krok. 

Kéž si pamatujeme, že provázení traumatem po nás žádá, abychom ctili ostatní a naši planetu způsobem, který je možný, jen když přijmeme závazek k vlastní cestě ke šťastnému bytí. 

Kéž najdeme mír upro­střed sváru, radost uprostřed utrpení a víru, když ztratíme půdu pod nohama, což je nakonec směr našeho života.

Bytí v přítomnosti je radikální akt. Umožňuje nám změkčit dopad traumatu, přerušit síly útlaku a postavit základ pro uzdravování a transformaci. A nejlepší ze všeho je, že kvalitu přítomnosti můžeme kultivovat okamžik za okamžikem. Dovoluje nám pozdravit vše, co se v životě objeví, z našeho nejosvícenějšího já. Tak máme tu nejlepší šanci opravdu opravovat svět."

Byli jsme na návštěvě u příbuzných v Karibiku. Vyšplhali jsme na vrchol útesů na malém ostrově a na chvíli se celá rodina zastavila v tichém obdivu a dívala se na moře. Byl to nádherný pohled.

Když jsme přišli na okraj útesů, moje první myšlenka byla: „To je neskutečně krásné.“ Moje druhá myšlenka byla: „Zajímalo by mě, kolik lidí spáchalo sebe­vraždu skokem z tohoto útesu.“ Automaticky jsem předpokládala, že všichni kolem myslí na to samé, a vyslovila jsem tu otázku nahlas.

„Jsi si jistá, že tě ta práce s traumatem nepoznamenala?“ zeptal se tenkrát tchán Laury van Dernoot Lipsky.

Přítomný okamžik

„Když jsem se začala zaobírat provázením traumatem, hledala jsem směr a ukazatele u každé moudré osoby a laskavého učení, které jsem dokázala najít. Ať už v buddhistické promluvě, při obřadu dýmky, při potním rituálu temazcal, při výkladu midraše nebo v učení a životopisech učitelů jako jsou Nelson Mandela, Pema Chödrön, Desmond Tutu, Wangari Maathai, Thich Nhat Hanh, Viktor Frankl a další.

Hledala jsem způsoby, jak si lidé udrželi jas­nost mysli a moudrost tváří v tvář utrpení. Ať už utrpení pramenilo ze znečištění vodního zdroje nebo z hrůzy apartheidu, metoda byla podobná. Starověké tradice i současní učitelé si cení zejména jedno:

Být bdělý, přítomný a vědomý v přítomném okamžiku!"


Laura van Dernoot Lipsky

Sociální pracovnice, která na různých pozicích pomáhala a stále pomáhá lidem prožívajícím traumata – od uprchlíků, přes zneužívané děti a oběti domácího násilí, až po lidi postižené přírodními katastrofami.

  • Posbírala hluboké výpovědi lidí, kteří mají zkušenost s „odezvou na vystavení traumatu“.
  • Rozkryla a popsala důsledky, s nimiž se ti, kteří jsou v kontaktu s traumatickými situacemi, musejí potýkat.
  • A našla způsob, jak najít ztracenou rovnováhu a udržovat si ji. Fungoval jí a funguje i početným terapeutům, sociálním pracovníkům i neprofesionálům, kteří se ve svém životě setkávají s cizími traumaty.

Výsledky své práce vložila Laura van Dernoot Lipsky do knihy Provázení traumatem. Sepsala ji na popud své přítelkyně a spoluautorky knihy Connie Burkové, která nepochybovala o tom, že poznatky Laury van Dernoot Lipsky mohou pomoci mnoha lidem v mnoha různých situacích.

.